Affärsutveckling

Vad är Affärsutveckling – och varför?

Affärsutveckling innebär utveckling av en organisations affärsdrivande verksamhet och dess processer.

Många moderna företag driver idag en kontinuerlig affärsutveckling för att förbli konkurrenskraftiga på sina marknader. Affärsutvecklingen kan vara övergripande för hela företaget eller projektinriktad för att optimera mindre utvecklingsprocesser.

Affärsutveckling berör vision, mål, strategi, taktik och den operativa utvecklingsfasen med efterföljande analys. Eller egentligen, på ren svenska, hur vi gör företaget mer attraktivt för kunden.

Den primära utkomsten för affärsutveckling är affärsplanering och det konkreta resultatet är affärsplanen.

I offentliga organisationer används uttrycket verksamhetsutveckling. Exempel på områden som företag kan ”affärsutveckla”:
– Sitt erbjudande/produkt – än mer kundanpassat
– Sin interna arbetsgång – än mer effektivt
– Sitt externa nätverk – än mer samarbete

I arbetet med att bygga en hållbar destination kan vi, med vår erfarenhet, konstatera att samverkan mellan affärsutveckling för det enskilda företaget och utvecklingen av en destination starkt är sammankopplad. Vi kan urskilja tre fokusområden:
– Samverkansformer
– Pris & Paketering
– Kompetens & Kvalitet.

Vilka är era förutsättningar? Hur ser ert behov ut? Vi hjälper er.