Destinationsutveckling

I de flesta län finns många aktörer som var och en lockar besökare. Ofta är man duktig på att ta hand om sina gäster på plats. Men trots det blir de inte alltid kvar så länge i regionen, kommunen eller på orten.

En relativ stor del besökarna anger ofta släkt och vänner som sin främsta reseanledning. Allt för många stannar dessutom bara till, på väg någon annanstans. Blir vi bättre på att samarbeta har vi större chans till ökad försäljning. Vi kan locka gäster till att stanna några dagar till och spendera mer pengar i regionen, i kommunen eller på orten.

Samverkansformer

Vi lägger stort fokus på att hitta samverkansformer för framtiden, där så många aktörer som möjligt kan känna sig delaktiga.

Ofta finns det redan en mängd etablerade nätverk och organisationer. Ibland har de bildats på näringens egna iniativ – man har hittat gemensamma affärsintressen att vidareutveckla. Dessa grupperingar är avgörande för den gemensamma satsningens överlevndad på lång sikt. Här finns grunden för en framgångsrik utveckling av branschen. Ibland initierar kommunen arbetet att etablera samverkansformer. Ibland är utmaningen att det offentliga och det privata skall förstå varandra. Oavsett var ni står någonstans finns det alltid en väg framåt.

Kvalitet och kompetens

Det finns många saker som lyfter gästens vistelse ytterligare ett snäpp, och alla kan vi bli bättre på någonting. Att ha kunskap om hur sin egen prissättning, kvalitetssäkring och distribution påverkar spelbarheten av den totala produkten mot kund. Detta blir en avgörande faktor den dag man vill närvara på den globala marknaden och slåss om potentiella gäster med andra destinationer både online och offline.

Exempel på lämplig kompetenshöjning kan vara workshops, föreläsningar och seminarium kring bland annat värdskap, prissättning, paketering eller storytelling. Dessa kan anpassas mot både enskilda aktörer och turistiska organisationer beroende på kundens belägenhet och behov av kompetenshöjning.

Att tänka på:

– Se till att identifiera olika typer av samarbetsformer.
– Lägg resurser på att öka kompetensnivån i området.
– Att öka kompetensen skapar möjlighet att öka kvalitén på produkten och därigenom ge sig större möjlighet till försäljning.