Digital tillgänglighet

nyckeln till framgång

När destinationer växer och blir bättre har vi också större möjlighet att marknadsföra oss tillsammans. Men ofta saknas den samlade försäljnings- och distributionsplattformen. En gemensam digital plattform är en förutsättning för att få ut hela det turistiska utbudet på marknaden. Men innan det är dags att besluta om systeminköp är det några frågor som kräver svar!

Många gör felet att investera i en IT-plattform som stödjer en digital tillgänglighet, utan att man gjort en konsekvensanalys. Många missar att ställa sig frågorna; VAD påverkas och HUR påverkas det?

Mottagarorganisation

Vem skall förvalta och utveckla systemet?

Att implementera en IT-plattform är en sekundär fråga. Det är ingen idé att köpa in ett system om det inte finns någon mottagare av det när det väl är på plats. Troligen medför den ”digitaliserade tillgängligheten” någon typ av förändring.

Ägarförhållande

Vem tar ansvar och hur skall den ekonomiska affärsmodellen se ut?

Parallellt med destinationsorganiseringen är det dags att titta på affärsmodellen och hur regelverket skall se ut.

Finansiell hållbarhet

Finns det en långsiktig ekonomisk grund att bygga på?

Lika viktigt som själva investeringen av en IT-plattform och att det finns en tanke på hur mottagarorganisationen skall fungera, är att titta på den finansiella hållbarheten. Hur säkerställs det att system och organisation har en ekonomisk grund att vila på, utan kommunala bidrag?

”En av destinationsbyggarnas styrkor är ”bryggan” mellan behov-system-ekonomi”