Internationell marknad

Vi inom Destinationsbyggarna har en gedigen kunskap om den turistiska internationella marknaden.
I drygt 10 år har vi närvarat på branschens större sammankomster. Vi har även funnits med på tema-nischade internationalla mässor.

Vi agerar inom både B2B segmentet som inom B2C. Vi finns med i montrar, i säljmöten med tillhörande uppföljningsarbeten åt små och stora destinationer, organisationer och företag.

Tack vare vår långa närvaro och erfarenhet på den internationalla marknaden har vi upparbetat en unik kunskap som vi gärna delar med oss av till våra kunder.
Vi utbildar produktägare i Sverige och Norge. Då tittar vi på hur de kan konkritisera sin produkt för att bli attraktiv på reseagentsmarknaden. Vi genomlyser allt från prissättning med provisonsutrymmeskrav till kvalitet-  leveranssäkerhet mellan sig själva och eventuella underleverantörer. Det för att gemensamt kunna skapa en paketerad produkt med tydlig avsändare som produktägare med distribution- och säljansvar. Det är många gånger avgörande för att bli en stabil aktörer för agenter att sammarbeta med på den internationella marknaden.

Exempel på forum där vi medverkat:
ITB, Berlin
Vakantie Beurs Utrecht, Holland
WTM ( World Travel Market), London
Destination show, London & Manchester
ATWS (Adventure Travel Word Summit), Alaska
Swedish workshop. bl a Tyskland, Holland och Sverige

Oavsett om du är en produktägare som behöver hjälp med att förädla din produkt till exportmognad eller om du är destinationsutvecklare, turistchef eller turiststrateg och behöver ett bollplank, tveka inte att höra av dig.