Pris & paketering

Destinationsbyggarna erbjuder några väl beprövade och framgångsrika koncept riktade mot både enskilda aktörer, samverkansorganisationer och/eller offentliga organiseringar.

– En nödvändig väg för att nå en större marknad med era produkter

Destinationsbyggarna erbjuder som grund tre olika valbara utbildningsföreläsningar/ workshops att genomföra, för att nå ett lyckat resultat inom paketering. Vi föreläser med fördel i dialogform. Där ges en löpande möjlighet för åhörarna att ställa frågor som ger dem fördjupade kunskaper. Vi riktar våra utbildningar mot små och medelstora företag som inte har en egen organisation kring sälj och produktpaketering. Vi lyfter både goda och dåliga exempel utifrån egna erfarenheter. Detta har visat sig vara en framgångsfaktor då det blir lättare för åhörarna att ta till sig budskapet när föreläsaren faktiskt gjort det man talar om. Till dags datum har vi utbildat ca 500 företag och organisationer i ämnet.

De tre utbildningsomgångarna är:


1. Effektiv distribution av tjänster och varor i turistnäringen
2. Workshop, prissättning av turistiska produkter
3. Föreläsning, leverans- & kvalitetssäkring av turistiska produkter

Kontakta oss för ytterligare information om våra paketeringsutbildningar.