Våra tjänster

När vi samlar vår gemensamma kompetens ger det oss möjligheten att erbjuda dig som kund en unik tjänst, den hur du bygger en finansiellt långsiktig destination.
Genom olika samverkansformer hittar vi uppväxlingsmodeller mellan det offentliga och privata näringslivet, som skapar långsiktiga och hållbara destinationsorganisationer.

att bygga en destination

Varför är det bra för mig som näringsidkare?

Som enskild aktör, oavsett form av verksamhet finns det enbart fördelar med att ha en paraplyorganisation att samla sig under. För att en sådan organisering skall fungera över tid krävs att den är korrekt uppbyggd och innehar de viktiga beståndsdelar som skapar attraktionskraft hos både delägare och slutkund. Att genom olika aktiviteter uppväxla sin egen marknadsföring, kompetenshöjning och sitt varumärke till en subventionerad kostnad genom samverkan är omedelbara vinster för de som driver enskilda turistiska verksamheter, oavsett inriktning.
Vill ni veta mer hur det går till? Kontakta oss på Destinationsbyggarna för ytterligare information.

Varför är det bra för mig som region och kommun?

Som region och kommun kan det vara svårt att förstå vilken roll man skall ta inom utvecklingen av den lokala besöksnäringen. Destinationsbyggarna hjälper till med att initiera och leda dessa typer av processer.

De dokumenterade strategiska processerna som leder till politiska beslut skapar förståelse för det offentliga att fatta rätt beslut. Beslut som gagnar regionen och kommunen genom ökad attraktivitet för att BO, LEVA och VERKA. Det kommer alltid att behövas en inblandning från det offentliga kring besöksfrågan. Det skall inte ske genom kommunala bidrag, utan genom en ekonomiskt hållbar och lokalt förankrad plan. Det är där vi från Destinationsbyggarna kommer in och hjälper er med ledorden ”Samarbete över geografiska gränser – tillsammans blir vi starkare.”

Tjänster

  • Inga kategorier

Nyfiken på att veta mer? Hör gärna av dig!